Tekst van de week

Voor 12 mei staat een jeugddienst op de rol (CGK+GKV, middagdienst). Het thema van deze dienst is: God is geweld(ig)?! Het gaat over het geweld in de Bijbel, en hoe je daar tegenaan kunt kijken en mee omgaan als christen vandaag. Er is een speciale vragenlijst voor gemaakt die ik graag wil toezenden. Reageer daarvoor via de mail.

Bij dezen de mogelijkheid om te reageren. Het is voor mij als predikant belangrijk te weten hoe een tekst, thema, of onderwerp op u/jou als hoorder overkomt.

Als het gaat om een thema, wilt u dan het vragenformulier (Preekvoorbereiding) dat hieronder staat downloaden, beantwoorden en terugsturen?

Als het gaat om een tekstgedeelte uit de Bijbel, wil u zich dan de volgende vragen stellen en de antwoorden naar mij toe mailen:
1) Wat voor opschrift zou u boven deze tekst(en) zetten?
2) Hoe komt de tekst(en) op u over, wat doet deze tekst(en) u?
3) Welke vragen of kwesties moeten volgens u in ieder geval aan de orde komen in een preek over deze tekst(en)?

Reageren

E-mailadres