Welkom op de website van Jan Haveman

Laatste preken erop gezet: 5 februari 2022

Op 15 juli 2019 is Jan Haveman overleden. Het was zijn wens, dat de website voorlopig zou blijven bestaan, en dat de preken gebruikt zouden kunnen blijven worden. We willen dat mogelijk maken.

In mei 2021 is een zoek-functie bij gezet, zodat er op bijbelboek of thema bezocht kan worden. Er worden vanaf nu ook nog weer preken erbij op gezet, met de power-point, als die erbij is. Dat zal enige tijd in beslag nemen.

We hopen dat de preken nog vaak gebruikt mogen worden, en dat het tot zegen mag zijn.

Nelleke Haveman, Fokke Jan Haveman


Leuk dat u/jij een kijkje neemt op mijn website!

Als predikant besteed ik veel van mijn tijd aan preken en de bijbehorende powerpointpresentaties. De preken kunt u onder een apart bullet vinden, en u mag er gerust gebruik van maken. Wilt u een preek gebruiken voor in een eredienst om te lezen, wilt u dat dan even aan mij doorgeven? Ook stuur ik u graag op verzoek de ppp bij de preek toe.

Ik stel het altijd op prijs als mensen vooraf willen meedenken en reageren op de tekst van de preek. Daarvoor kan ook onder een aparte bullet gereageerd worden.

Verder kunt u op deze site ander werk van me aantreffen, zoals de afstudeerscriptie ‘Samen naar de Bron. Over jongeren, jeugdcultuur en kerkelijk jeugdbeleid’ uit 1999. En materiaal dat gemaakt is voor de catechese, zowel de basiscatechese als belijdeniscatechese.

Als u op- of aanmerkingen hebt, vragen of suggesties, neem dan gerust contact met me op.