Catechisatie

Vanaf de tijd dat Jan predikant was in de Open Poort in Hattem-Noord, heeft hij samen met Mattanja Klamer gewerkt aan een catechisatiemethode voor alle catechisanten.
De stof is gereguleerd naar de inhoud van de Heidelbergse Catechismus: geloof, gebod, gebed, en daarnaast nog mogelijkheid voor actuele onderwerpen. Deze stof is geordend in modules van ± 6 lessen, en verspreid over 3 jaar.
In alle groepen wordt hetzelfde onderwerp behandeld, uiteraard op eigen niveau. Voordelen: niet een heel jaar lang hetzelfde onderwerp; meer afwisseling; efficiënt werken en voorbereiden; je kunt er in de preek makkelijker op aansluiten en in de gezinnen over doorpraten.

Jaargang belijdeniscatechese, update oktober 2011
Persbericht
Nieuwsbrief Yachad
Preekvoorbereiding discipel-discipline
2.17 Vertellen wat je gelooft. niet alleen belangrijk dat je gelooft, maar ook aan kunt geven wat je gelooft. eerste les over geloof belijden
2.17 Werkblad
2.18 Belijdenis op papier? tweede les over geloof belijden, nu meer gericht op de vastgelegde belijdenissen
2.18 Werkblad
2.19 Avondmaal vieren. twee lessen over avondmaal en pesach
2.19 Werkblad