Samen naar de Bron

“In 1999 ben ik afgestudeerd bij prof dr M. te Velde aan de Theologische Universiteit (Broederweg) Kampen op het vakgebied gemeenteopbouw. Onderwerp was: jongeren, jeugdcultuur en kerkelijk jeugdbeleid. Vanuit mijn achtergrond als leerkracht basisonderwijs een enigszins voor de hand liggende specialisatie. Ik heb geprobeerd gegevens te verzamelen uit de bijbel, uit de ontwikkelingspsychologie, de godsdienstpedagogiek en de (jeugd)cultuur. En pleit er voor met al die (overigens ongelijksoortige) data rekening te houden bij het opstellen van kerkelijk jeugdbeleid. Daar doe ik in mijn studie ook concrete handreikingen en voorstellen voor.
In 2000 (ik was toen predikant in Roodeschool) heb ik de studie in boekvorm uitgegeven onder de titel ‘Samen naar de Bron. Over jongeren, jeugdcultuur en kerkelijk jeugdbeleid’. In heel wat gemeentes mocht ik vervolgens inleidingen houden over dit onderwerp.
Omdat het boekje inmiddels is uitverkocht en geen herdruk wordt overwogen, bied ik nu op mijn website de studie voor gebruik aan.”

pdf-page Voorwoord, Inhoudsopgave, Inleiding
pdf-page Deel I – hoofdstuk 1
pdf-page Deel I – hoofdstuk 2
pdf-page Deel II – hoofdstuk 3
pdf-page Deel II – hoofdstuk 4
pdf-page Epiloog, Literatuurlijst, Bijlagen.