Informatie

Geboren:25 november 1965 te Assen
Overleden:15 juli 2019 te Emmen
Opleidingen:HAVO, Pedagogische Academie, Theologische Universiteit (Broederweg) Kampen
Beroep:Organisatorisch medewerker Groen van Prinsterer Stichting Amersfoort (1986 – 1988)
Groepsleerkracht basisonderwijs Zuidlaren (1988 – 1992)
Predikant binnen de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt), te Roodeschool (2000 – 2005), Hattem-Noord (2005 – 2011)
en Emmen (2011 – 30 juni 2019)