Preken

De preken die Jan heeft gemaakt zijn heeft hij op deze website gezet, zodat wie dat wil ze nog ’s na kan lezen.

Deze database mag gebruikt wordt door preeklezers. Dat was Jan zijn wens.
Later zal deze lijst van preken nog aangevuld worden.

Bij de meeste preken hoort ook een PowerPoint-presentatie. De komende tijd proberen we deze presentaties erbij te zetten.
Mocht deze er echter nog niet bij staan, dan mag u uiteraard contact opnemen via het contactformulier.

16 sep 2018 De 3 dimensies van een compleet leven. Preek voor de Startzondag n.a.v. Matteus 22:36-40
12 aug 2018 Wat hebben we een genadig God! Preek n.a.v. Matteus 13:24-30, bij de belijdenis en doop van Reza
20 mei 2018 Stromen van levend water... Preek voor het Pinksterfeest n.a.v. Johannes 7:37-39
01 apr 2018 Nu triomfeert de Zoon van God! Preek voor Paaszondag n.a.v. Johannes 20
28 jan 2018 het begin van de Bergrede van Jezus is opmerkelijk: de 'zaligsprekingen'
deze preek gaat vooral over de eerste: zalig de armen van geest
08 okt 2017 Zie, proef en ruik dat God heilig is. Vierde preek in de serie over de Tabernakel, nu over wat er in de Heilige Kamer staat (Exodus 25 en 30). Preek is gemaakt voor een zgn 'aangepaste dienst'
01 okt 2017 Het volk op het hart - derde preek in het 'Tabernakelproject', over de kleren van de Hogepriester, n.a.v. Exodus 28:29 en Israelzondag
17 sep 2017 ...door het bloed van het Lam... 2e preek in een serie over de Tabernakel, nu over de voorhof: het brandofferaltaar en het wasvat.
17 sep 2017 Relatie - geschenk ?! Overdenking bij het jaarthema
10 sep 2017 God woont in een tent! 1e preek in een serie over de Tabernakel., n.a.v. Exodus 25, 27 en 29. De dienst is specifiek afgestemd op kinderen.