Catechisatie

Vanaf de tijd dat Jan predikant was in de Open Poort in Hattem-Noord, heeft hij samen met Mattanja Klamer gewerkt aan een catechisatiemethode voor alle catechisanten.
De stof is gereguleerd naar de inhoud van de Heidelbergse Catechismus: geloof, gebod, gebed, en daarnaast nog mogelijkheid voor actuele onderwerpen. Deze stof is geordend in modules van ± 6 lessen, en verspreid over 3 jaar.
In alle groepen wordt hetzelfde onderwerp behandeld, uiteraard op eigen niveau. Voordelen: niet een heel jaar lang hetzelfde onderwerp; meer afwisseling; efficiënt werken en voorbereiden; je kunt er in de preek makkelijker op aansluiten en in de gezinnen over doorpraten.

2.20 Over de verbinding tussen pesach en avondmaal
2.20 Werkblad
4.1 Een introductieles; Zondag 1 HC
4.2 Deze les en de volgende gaan over God de Vader. Nu staat het aspect centraal dat de Here heilig is.
4.3 Les over God de Vader - het aspect dat wij door Hem geadopteerd zijn
4.4 Les 4.4 en 4.5 gaan over God de Zoon. Deze les over 'leer mij Jezus kennen'
4.5 Tweede les over God de Zoon, nu vooral over Wie is Jezus (volgens Hemzelf en volgens jou)
4.6 Eerste les over God de Heilige Geest.
4.extra Extra les, voor in de week van dankdag
Gemeentereis 2015 Into the desert! Reis naar Israel en Jordanie, om de Dode Zee heen...